DGI

Læs om DGI i Snerlen

Her i Børnehuset Snerlen bestræber vi os hele tiden på at udvikle os. Senest har vi kastet os over projektet – at erhverve os et DGI-certifikat –det vil sige at vi bliver en idræts-, leg og bevægelses institution.

Vi vil gerne fremadrettet dygtiggøre os, så vi bliver i stand til at støtte endnu mere op om samt styrke vores børns motoriske, personlige og sociale udvikling. Hele vores personalegruppe har derfor i efteråret 2015 gennemgået uddannelse hos DGI. Mandag den 2 maj 2016, modtog alle personaler deres certificerings bevis, ved en festlig sammenkomst for børn, forældre, og personale. Mandag den 9 maj, modtager vi officielt skiltet, der skal hænge på huset, som bevis på at vi er en DGI certificeret daginstitution.

I DGI’s børnepolitik vægtes særligt 3 værdier højt, når det kommer til den praktiske idræt med børn. Det er denne politik, som vi fremadrettet ønsker skal præge det pædagogiske arbejde med børnene i Børnehuset Snerlen.

  • Udfordring

”At børns idræt, leg og bevægelse er alsidig og udfordrende – både fysisk, mentalt og socialt. Kun ved at afprøve egne grænser bliver børn klogere på sig selv”.
  • Sundhed

”At børns idræt, leg og bevægelse befordrer sundhed forstået som glæde, fysisk udvikling og velbefindende samt udvikling af netværk. I et videre perspektiv er det forudsætningerne for, at børn bliver i stand til at tage hånd om deres eget liv”.
  • Fællesskab

”At børns idræt, leg og bevægelse bidrager til at udvikle et engagerende fællesskab med andre børn og voksne. Udvikling af erfaringer og identitet i mødet med andre er afgørende for de kulturelle perspektiver i idræt, leg og bevægelse”.

(Kilde: Hæftet ”Mere bevægelse i børnehaverne – sådan kan det gøres”, udgivet af DGI 2009)